Pakikipaglaban sa Kahirapan

Pakikipaglaban sa Kahirapan
.
ikaw tusong kahirapan hindi namin kinatatakutan
sa kalupitan mo maghihikahos ma’t gagapang
kami ma’y mamumulubi’t magiging kahabaghabag
mga mithi’t pangarap namin hindi mo mabubuwag
.
ngayon at magpakailanman ulo nami’y hindi iyuyuko
kami sa iyo ay lalaban hanggang sa kayo’y maigupo
sa mga puso at diwa namin paninindiga’y hindi marurupok
‘di hahayaang mga pinapangarap mauuwi lamang sa alabok
.
minimithing kasaganaha’y abot tanaw na namin
ang nagbabagang araw sa ami’y lilipas din
libong dusa’t hapis man sa amin ngayon nakapaligid
bukas ay liligaya ri’t may tuwang walang patid
.
ang pagpapagod mo, kahirapan, lahat ay masasayang lang
sa kapangyariha’t katusuhan mo kami hindi malilinlang
kung ang mga abang buhay nami’y kaya mong kitlin
mga puso’t diwa namin hindi mo magawang pasukuin!
.
doroastig
kalagitnaan ng ’77
Cadunan, Mabini, Comval
.Share this to your profile
                 To view or post comments, please click here


By doroastig Posted in tula

END TIME SIGNS, MORAL DEGENERATION


END TIME SIGNS- MORAL DEGENERATION

Many people around the globe are wondering if the end of the world is near. I don’t think there has ever been such a widespread interest in this topic like there is today. The signs of the end are prevalent. War, famine, natural disasters, incredible and rapid increase in knowledge. Poisoning of the air and water. Birds of the air and the Fish of the seas dying in huge numbers. These are just a few of the Biblical signs.
.
The signs are so strong now and the evidence is so clear that any person willing to accept the truth can see that the end of the world, as we know it, is near.
.
The Bible warns of the signs of moral degeneration in our society that will lead us to the end.
.
For the whole story, click HERE

Second Coming Of Jesus Christ & Polar Shift, Global Earthquake


Second Coming Of Jesus Christ & Polar Shift, Global Earthquake

And the same hour was there a great earthquake, and the tenth part of the city fell, and in the earthquake were slain of men seven thousand: and the remnant were affrighted, and gave glory to the God of heaven. (Revelation 16:18)
(Click on the picture above to watch video)

MAJOR EARTHQUAKE WARNING 24 FEBRUARY – 8 MARCH 2017


Ditrianum is creating earthquake forecast videos

(Click on the picture above to watch video)
In the last week of February and the first week of March there will likely be a significant increase in seismic activity with the highest probability of an 8+ magnitude earthquake around 4 March.
Read full article (includes PDF) here

Kung Hei Fat Choy ! ! !


Kung Hei Fat Choy 恭喜发财
Happy Chinese New Year 2017


Chinese New Year is a product of the Lunisolar Calendar
The Chinese calendar harmonizes both the Lunar cycle and the Solar year by incorporating astronomical observations of:
a.The phases of the moon and
b.The apparrent path of the sun
.
How is Chinese New Year’s Day determined?
In one sentence, the Chinese New Year is the second New Moon after the Winter Solstice. It is based strictly on astronomical observations, and has nothing to do with the Pope, emperors, animals or myths. Due to its scientific and mathematical nature, we can easily and precisely calculate backward or forward for thousands of years.
.
The Winter Solstice occurs when the apparent path of the sun reaches its lowest point on the horizon. To an observer in the northern hemisphere, the sun reaches its lowest height of the year on that day. The shadow it casts is the longest. For an observer in the southern hemisphere, the opposite is true.
.Share this to your profile
                 To view or post comments, please click here


By doroastig Posted in tula

Kung Hei Fat Choy 恭喜发财


Kung Hei Fat Choy 恭喜发财
Happy Chinese New Year 2016


Chinese New Year is a product of the Lunisolar Calendar
The Chinese calendar harmonizes both the Lunar cycle and the Solar year by incorporating astronomical observations of:
a.The phases of the moon and
b.The apparrent path of the sun

How is Chinese New Year’s Day determined?
In one sentence, the Chinese New Year is the second New Moon after the Winter Solstice. It is based strictly on astronomical observations, and has nothing to do with the Pope, emperors, animals or myths. Due to its scientific and mathematical nature, we can easily and precisely calculate backward or forward for thousands of years.

The Winter Solstice occurs when the apparent path of the sun reaches its lowest point on the horizon. To an observer in the northern hemisphere, the sun reaches its lowest height of the year on that day. The shadow it casts is the longest. For an observer in the southern hemisphere, the opposite is true.Share this to your profile
                 To view or post comments, please click here


By doroastig Posted in tula

MGA TAUHAN (sa dula ng buhay)


Ito ay isa sa mahigit na apatnapung tulang Filipino na naisulat ko noong ako ay binata pa. Ang mga ito ay wala na sana ngayon kung hindi dahil sa pagmamalasakit ng naging kasintahan ko. Nang umalis kasi ako sa dati kong tinirahan (Cabugnason Residence, km 12 Sasa, D.C.), iniwan ko na lang ang mga ito dahil makakagawa pa naman ako ng bago. Nang una siyang dumalaw sa bago kong tirahan (Ponce St., D.C.), ang tanong kaagad niya sa akin ay kung dinala ko ba ang mga ito. Sabi ko, wala. Kinabukasan nagbalik siya at daladala na ang mga ito. (kapitbahay lang nila ang Cabugnason Residence)

Nobyembre ng taong 2003 (undas) nang naikwento ko ang tungkol sa mga ito sa naging grade 5 teacher ko sa baranggay na kinalakhan ko (Bongabong, Pantukan, Comval). Babasahin ko, aniya. Ipi-print ko pa Ma’am. Nobyembre (undas pa rin) na ng taong 2006 nang maibigay ko sa kanya ang mga kopya ng mga ito. Pagdaan ng isang buwan muli akong nagbalik sa Bongabong para sa kapistahan (Disyembre 8). Nang nakita niya ako, maluha-luha siyang napayapos sa akin at ang sabi, “Hindi ko akalaing…”. Totoong ako’y umiinom.

Si Ma’am? Siya si Herminia Baptista Arcenas, biyuda ng dati naming Barangay Captain, Grafo Arcenas (SLN). Ang naging kasintahan ko? Siya si Nelly Decena, misis ko at ina ng lima kong anak.Share this to your profile
                 To view or post comment, please click here